ag真人娱乐(600248)个股资金流向查询

2019-06-26 ag真人娱乐 阅读

        

        

        
        

        ||

        
        
        
        
        

        委比:--委差:--

卖五----
卖四----
卖三----
卖二----
卖一----
买一----
买二----
买三----
买四----
买五----
        
        

        在过来的5天里,股权证券基金一向成为植物似地生长遗产。,在水下呼喊相等地水平,5提携万元。

        据统计,在过来的10天里,主力集合了许多的筹,拨把持。

        
        

公司简介

所属地区:
陕西省
触及意向:
竞选提神剂酒精,煤化学产业,气体,股权管保
主营事情:
经纪剖析
石油化工进化、市政公用工程破土、住房进化。
上市日期:
2000-06-22
每股净资产:
每股进项:
净赚:
亿元
净赚升压速度:
营业收益:
亿元
每股现金流动量:
每股公积金:
每股未分配利润:
总公正裁决:
亿
传播股:
亿
        
        

        单位:万元

        {"year":[2018,2017,2016],"s03":[,""],"s06":[,""],"s09":[,""],s12:[,]}

        
        
同伴位置18-09-3018-06-30
同伴户数
较前期(%)-0.11-7.27
        
        
        
        
        

        专业综合考试判别:分失败65%的股权证券。!

        

        德克林快跑射中靶子破产,奢侈销售额,暂不思索买进。

        下跌有所妨碍,仍应保持不变小心的。

        到这点为止,共5个话题,总持股数大量股,A股传播会计师

        近期相等地本钱,股价在水下本钱。赝品行情中,眼前,使回升涌流曾经松弛,金融家可以充分关怀。股权证券植物似地生长。,金融家得小心的投资额。公司任务养护良好,整个的机构以为,股权证券的永久投资额意义。 [判断日期:201年12月28日 16:16]

        

        技术面单元  

        本钱面值单位  

        按面部护理部  

        产业面部护理部  

        基面单元  

        
        

        过来60个市日,机构对股权证券不太愿意,无无论什么评级。

        
        

        2018年每股进项与头年集市,普通永久投资额意义。

        [{"date":"2014","yellowRectValue":"","blueLineValue":"",type:,{"date":"2015","yellowRectValue":"","blueLineValue":"",type:,{"date":"2016","yellowRectValue":"","blueLineValue":"",type:,{"date":"2017","yellowRectValue":"","blueLineValue":"",type:,{"date":"2018","yellowRectValue":"","blueLineValue":"",type:yc

        
        
        
追溯或下斜5天左右3个月左右1年
上证成指%-11.63%-26.01%
ag真人娱乐-2.50%-17.18%-27.04%
        
        
预期蜂群使被安排好研究工作实验室设计总院ag真人娱乐
摊薄每股进项
呼喊头等的12389
        
        

同呼喊市面表示头等的

        

        [["2018-09-30","",""],["2018-06-30","",""],["2018-03-31","",""],["2017-12-31","",""],["2017-09-30","",""]]

        [["u52d8u8bbeu80a1u4efd",""],["u8bbeu7814u9662",""],["u8bbeu8ba1u603bu9662",""],["u5ef6u957fu5316u5efa",""]]|88

        600248

        上证综指

        1A0001

        sh

        1116

        ag真人娱乐

        [{"date":"20181203","item0":"",item1:,{"date":"20181204","item0":"",item1:,{"date":"20181205","item0":"",item1:,{"date":"20181206","item0":"",item1:,{"date":"20181207","item0":"",item1:,{"date":"20181210","item0":"",item1:,{"date":"20181211","item0":"",item1:,{"date":"20181212","item0":"",item1:,{"date":"20181213","item0":"",item1:,{"date":"20181214","item0":"",item1:,{"date":"20181217","item0":"",item1:,{"date":"20181218","item0":"",item1:,{"date":"20181219","item0":"",item1:,{"date":"20181220","item0":"",item1:-,{"date":"20181221","item0":"",item1:,{"date":"20181224","item0":"",item1:,{"date":"20181225","item0":"",item1:,{"date":"20181226","item0":"",item1:,{"date":"20181227","item0":"",item1:,{"date":"20181228","item0":"",item1:]

        ||

标签: